Krik és la nostra marca registrada per a les mixtures ja preparades per a cada espècie d’animals.

La màxima qualitat envasada en paquets de 25kg, 5kg o 1kg.